Press

Här finner ni aktuella pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2013-03-27
Pressmeddelande - Polstiernan
Industri AB förvärvar JG Metall


Polstiernan Industri AB  ("Polstiernan") och JG Metall AB ("JG Metall") har undertecknat en överenskommelse  där Polstiernan förvärvar 100% av JG Metall. Polstiernankoncernen adderar nu
ytterligare ett industriföretag till sin koncern som redan består av Rman AB i
Värnamo och Pallco AB i Ekenässjön.

JG Metall är ett privat svenskt bolag med 35 anställda och
c:a 80mSEK i omsättning. Bolaget etablerades år 1991 och är ett företag i stark
tillväxt. De utvecklar och tillverkar flexibla sitta/stå-stativ till höj- och
sänkbara bord som uppfyller alla krav och rekommendationer som föreskrivs. JG
Metall har sin verksamhet i Bankeryd, utanför Jönköping.

"För oss var det viktigt att vi fick en köpare som har möjlighet att agera globalt men som har ett
lokalt tänkande och en dokumenterad industriell kunskap. Nu öppnar sig för JG
Metall en större marknad än vad vi ensamma hade klarat av att utveckla", säger Magnus
Gustavsson, VD för JG Metall och en av ägarna till JG Metall. "Vi är stolta
över vad vi har utvecklat i JG Metall och jag är övertygad att de nya ägarna
kommer att dra nytta av JG Metalls kompetens och produkter", fortsätter Magnus
Gustavsson.

"Genom förvärvet stärker vi vår position som ledare inom metallbearbetning. JG Metalls produkter
och kunskaper ger oss möjligheter att agera med ett bredare sortiment samtidigt
som vi ser stora utvecklingsmöjligheter för JG Metall", säger Jörgen Ekdahl, VD
Polstiernan Industri AB.

"Förvärvet av JG  Metall är ett led i att utveckla Polstiernankoncernen för att stärka vår
position på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vi ser i JG Metall ett företag
med redan konkurrenskraftiga produkter samtidigt som vi ser
utvecklingsmöjligheter såväl som synergier med Polstiernans övriga bolag",
säger Jan-Åke Jonsson, styrelseordförande Polstiernan Industri AB. 

 

PRESSMEDDELANDE 2012-01-10

Jan Åke Jonsson ny styrelseordförande för Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB

Jan Åke Jonsson, tidigare koncernchef för Saab Automobile, kommer att tillträda som styrelseordförande för Polstiernan Industri AB i samband med årsstämman 2012. Jan Åke Jonsson kommer redan från januari 2012 att delta i arbetet med att utforma Polstiernans strategiska inriktning för de kommande åren.

"Jan Åke har omfattande kompetens och erfarenhet från framförallt bilindustrin som kommer att vara mycket värdefull i arbetet med att ytterligare utveckla Polstiernankoncernen. Jan Åke har lång erfarenhet som företagsledare och har djup och bred kompetens inom utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring. Dessa områden är de viktigaste faktorerna i den framtida utvecklingen av Polstiernan och vi har sedan Jörgen Ekdahl tillträdde som koncernchef i början av 2011 kraftigt förstärkt koncernens resurser inom dessa centrala områden. I och med Jan Åkes tillträde får vi möjlighet att ytterligare stärka vår position som en ledande system- och underleverantör." säger Fredrik Lindgren, styrelseledamot i Polstiernan Industri AB samt verkställande direktör i Ledstiernan AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Ledstiernan AB, telefon: 08 545 035 20, mobil: 0708 54 44 20, e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se

Jörgen Ekdahl, koncernchef Polstiernan Industri, mobil: 0709 38 41 90, e-post: jorgen.ekdahl@polstiernanindustri.se

Om Polstiernan Industri

Polstiernan Industrikoncernen är en ledande system- och underleverantör inom produkter och komponenter i metall. Koncernens kunder finns framförallt inom möbelindustrin, sjukvårdssektorn, energi och annan industri. Koncernen består för närvarande av de två bolagen Pallco AB och R-man i Värnamo AB. Pallco utvecklar och tillverkar kundanpassade produkter och komponenter i metall. Genom smarta lösningar, entreprenörsanda och rätt materialval bidrar bolaget till sina kunders framgång. R-man är specialister inom tillverkning av komplexa rörkonstruktioner, där rörbockning och svetsning ingår som viktiga delar. www.polstiernanindustri.se

Om Ledstiernan

Ledstiernan AB är ett investeringsbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35

 

Kontakta Pallco

Telefon: 0383 - 348 00
E-mail: info@pallco.se

 

Besöksadress

Pallco AB
Forngatan 27
574 50  EKENÄSSJÖN

Hitta hit

 

Copyright 2012 Pallco AB

Full version